สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

เกร็ดกฎหมายล้มละลาย = A miscellany of bankruptcy law : พ.ร.บ. ล้มละลาย กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย / Miscellany of bankruptcy law โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บัณฑิตอักษร, 2552. - 381 หน้า : ภาพประกอบ.

9789743729331 9743729331


ล้มละลาย -- ไทย.
การฟื้นฟูบริษัท -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT1942 / .ส45 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544