บุญเพราะ แสงเทียน, 2477-

กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด แนวประยุกต์ / บุญเพราะ แสงเทียน. - ฉบับพิมพ์ที่ 3, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2551. - 487 หน้า.

9789741102938


ความผิด (กฎหมาย) -- ไทย.
กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT3800 / .บ74 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544