มุกหอม วงษ์เทศ.

ในเขาวงกต / มุกหอม วงษ์เทศ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : อ่าน, 2552. - 480 หน้า.

9786117158032


ไทย -- ภาวะสังคม.

HN700.55.ก8 / ม68

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544