ตลาดเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย / กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์. - นนทบุรี : กรม, [2551?] [2008?] - 118 หน้า : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


การลงทุน -- เอเชียตะวันออก.
การลงทุน -- ญี่ปุ่น.
การลงทุน -- ไต้หวัน.
การลงทุน -- ออสเตรเลีย.


ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- เอเชียตะวันออก.
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น.
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ไต้หวัน.
การลงทุน -- เกาหลี (ใต้)
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- เกาหลี (ใต้)
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ออสเตรเลีย.

จีนศึกษา

HG5770.5.ก3 / ต463 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544