ฤทัยรัตน์ ปทุมานนท์.

การควบคุมมูลเหตุทางข้อเท็จจริงและทางกฎหมายในการออกคำสั่งทางปกครองโดยศาลปกครองไทย / Judicial review of the Thai adminstrative [sic] court on an adminstrative [sic] body's motifs both fact and law concerning an administrative order Judicial review of the Thai administrative court on an administrative body's motifs both fact and law concerning an administrative order โดย ฤทัยรัตน์ ปทุมานนท์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - 12, 114 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.

KPT2790 / .ฤ364

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544