จาตุรนต์ ฉายแสง, 2499-

จาตุรนต์ บนทางดับไฟใต้ / จาตุรนต์ ฉายแสง เรื่อง ; ถนอม ขุนเพ็ชร์ เรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2551. - 188 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740202639


การบริหารความขัดแย้ง -- ไทย (ภาคใต้)
ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้)


ไทย (ภาคใต้) -- การเมืองและการปกครอง.

HM1126 / .จ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544