ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของ non-bank ในประเทศไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552. - 12 หน้า. - รายงานทีดีอาร์ไอ ; ฉบับที่ 68 . - รายงานทีดีอาร์ไอ ; ฉบับที่ 68. .

สรุปจากหนังสือเรื่องเดียวกันของ ปกรณ์ วิชยานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].


สินเชื่อผู้บริโภค -- ไทย.
เงินกู้ส่วนบุคคล -- ไทย.
บัตรเครดิต -- ไทย
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544