รณรงค์ กระจ่างยศ.

ผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร / รณรงค์ กระจ่างยศ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โฟรเพซ, 2552. - 241 หน้า.

9789741682621


ผู้ตรวจสอบอาคาร -- ไทย.
การตรวจสอบอาคาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3067 / .ร34

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544