พระทรงเป็นพลังแผ่นดิน / ผู้จัดทำ คณะทำงานจัดทำบทความของทุกจังหวัดและที่ปรึกษาและคณะทำงานบริหารและจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ของกระทรวงมหาดไทย. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลดกระทรวงมหาดไทย, 2551. - 551 หน้า : ภาพสีประกอบ. 1 ซีดี-รอม : สี ; 4 3/4 นิ้ว.

9789744582294


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-

DS570.3.ภ7 / พ4256

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544