สุณี สอนไธสง.

รายงานผลการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา AIDS ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / รายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุณี สอนไธสง. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2552. - [26], 181 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- สาระสังเขป.
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม -- สาระสังเขป.

Z6664.อ7 / ส736

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544