อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว., 2475-

สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2416) แปลโดย ม.ร.ว. ประกายทอง สิริสุข และ พรรณี สรุงบุญมี. - กรุงเทพฯ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2521. - 502 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.

ต้นฉบับเดิมเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยคอร์แนล.


นักการเมือง -- ไทย -- ชีวประวัติ.


ไทย -- ภาวะสังคม.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2325-2416.

HN750.6 / .อ2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544