วรวุฒิ อนุพรวัฒนากิจ, 2523-

ปัญหาข้อกฎหมายการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) / Legal problems on property fund (type 1) โดย วรวุฒิ อนุพรวัฒนากิจ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - 11, 247 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ.


กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์.
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ -- ไทย.

K1116 / .ว457

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544