สนิท สนั่นศิลป์.

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (วิเคราะห์ฎีกาพร้อมคำอธิบาย) / พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (คำอธิบายพร้อมวิเคราะห์) โดย สนิท สนั่นศิลป์. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2552. - ก-ฉ, 556 หน้า : ภาพประกอบ.

9789745207134


กฎหมายการก่อสร้างอาคาร -- ไทย.

KPT3067 / .ส362

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544