ฐานความผิดการตั้งและแก้ข้อกล่าวหา พระราชบัญญัติกฎหมายไทย / [รวบรวมโดย] ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551-2552. - 2 เล่ม.

จัดพิมพ์ในอีกชื่อเรื่อง: ประมวลการตั้งข้อหากฎหมายไทย.

9789745207288 (ล. 1) 9789745207295 (ล. 2)


ความผิด (กฎหมาย) -- ไทย.
ความรับผิด (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT3878 / .ฐ632

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544