สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

ความรับผิดและค่าเสียหายคดีแพ่ง / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์อินเตอร์บุ๊คส์, 2552. - 537 หน้า.

9789746039666


ความรับผิด (กฎหมาย) -- ไทย.
ค่าเสียหาย -- ไทย.

KPT839 / .ส45 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544