ภาณุมาศ ภูมิถาวร, 2499-

ชีวิตทนง : "อหังการ์ของหัวใจที่ร่างกายไม่อาจกักขัง" ทนง โคตรชมภู / ภาณุมาศ ภูมิถาวร เรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน), 2552. - 246 หน้า : ภาพประกอบ (ส่วนใหญ่เป็นภาพสี)

9786117061103

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544