จากคุณธรรมนำความรู้สู่สมัชชาคุณภาพการศึกษา [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2551?] - 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.


การศึกษากับรัฐ -- ไทย.
จริยศึกษา -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544