พระทรงเป็นนักสาธารณสุขศาสตร์. - อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2552. - ก-ค, 61 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9789749330876


ศรีรัศมิ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, 2514-

DS570.45.ศ46 / พ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544