นิรมล สุธรรมกิจ.

การเจรจาและแก้ไขปัญหาโลกร้อนของไทยและในเวทีโลก = Voluntary carbon market และ REDD / Voluntary carbon market และ REDD โดย นิรมล สุธรรมกิจ, ลดาวัลย์ พวงจิตร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุพาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน (MEAs Watch), 2552. - 111 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุพาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน ; ลำดับที่ 2 . - ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ; .

แนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคสมัครใจ : การซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Voluntary carbon market) / โดย นิรมล สุธรรมกิจ -- การศึกษาติดตามการเจรจาเรื่อง REDD ในเวทีการเจรจาเรื่องโลกร้อนและนัยสำคัญต่อประเทศไทย / โดย ลดาวัลย์ พวงจิตร

9786117213045


การค้าใบอนุญาตการปล่อยมลพิษ.
การลดคาร์บอน ไดออกไซด์ -- แง่เศรษฐกิจ.
การลดก๊าซเรือนกระจก.
การลดลงของป่าไม้ -- การควบคุม.
การค้าใบอนุญาตการปล่อยมลพิษ -- ไทย.
การลดคาร์บอน ไดออกไซด์ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.
การลดก๊าซเรือนกระจก -- ไทย.
การลดลงของป่าไม้ -- การควบคุม -- ไทย.

HC79.ม4 / น644

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544