คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง. - กรุงเทพฯ : บริษัท ตำราทอง จำกัด, [2552?] [2009?] - 260 หน้า.

9786117021251


ราชการพลเรือน -- ไทย -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.
ราชการพลเรือน -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.

JQ1746.ฮ13ส53 / ค742 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544