ศิระ อุดมปรีชา.

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเล ขนาดฟาร์ม และพันธุ์ในการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกเพื่อการค้า / โดย ศิระ อุดมปรีชา. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - 11, 166 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

งานวิจัยเฉพาะเรื่อง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)


อุตสาหกรรมกล้วยไม้ -- ไทย.

SB409.5.ท9 / ศ646

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544