คู่มือรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง / บรรณาธิการ ธีรเดช เอี่ยมสำราญ. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดิค เอแบร์ท, [2552] - 186 หน้า : ภาพประกอบ.


ผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว.

PN4781 / .ค745

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544