การก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกาสู่สงครามต่อต้านการก่อการร้ายในอัฟกานิสถาน / โดย คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา. - [กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ, 2544] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)


การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย 11 กันยายน ค.ศ. 2001.
การก่อการร้าย -- สหรัฐอเมริกา.
การก่อการร้าย -- อัฟกานิสถาน.

HV6432.7 / .ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544