โครงการฟื้นฟูโบราณสถานอันเนื่องมาจากอุทกภัย พ.ศ. 2549 : รายงานการบูรณะโบราณสถานวัดพุทไธศวรรย์ ตำบลภูสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / รายงานการบูรณะโบราณสถานวัดพุทไธศวรรย์ ตำบลภูสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทำโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยกายเพชร. - [พระนครศรีอยุธยา] : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร, 2551. - ก-ค, 64, [32] แผ่น : ภาพสีประกอบ. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.


วัดพุทไธศวรรย์ (พระนครศรีอยุธยา)


อุทยานประวัติศาสตร์ -- การอนุรักษ์และการฟื้นฟูสภาพ -- ไทย -- พระนครศรีอยุธยา.

DS589.พ2 / ค9418

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544