สมยศ เชื้อไทย.

หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น : หลักกฎหมาย = Introduction to public law : principle of law / Introduction to public law : principle of law กฎหมายมหาชนเบื้องต้น สมยศ เชื้อไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2552. - 272 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 2553.

9789742888589 (2553)


กฎหมายมหาชน.

K3150 / .ส44 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544