เจนพล ทองยืน.

กฎหมายธุรกิจ / เจนพล ทองยืน. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552. - 322 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742887674


กฎหมายธุรกิจ -- ไทย.

KPT920 / .จ75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544