ฎีกาพระราชบัญญัติเช็ค = [Cheque Act] / ฎีกา พ.ร.บ. เช็ค Cheque Act พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 คำพิพากษาศาลฎีกา : ศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิด สูตรไพศาล. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2552- - เล่ม.

ล. 2. ชนะคดีเช็ค "เช็คเด้งให้ติดคุก"

9789745206991 (ล. 2)


เช็ค -- ไทย.
คำพิพากษาศาล -- ไทย.
การพิจารณาและตัดสินคดี -- ไทย.

KPT939.ก49 / 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544