ไพบูลย์ สำราญภูติ.

แมรี่ เคย์ ยอดหญิงนักขาย. - กรุงเทพฯ, สามเกลอ [2528] - 159 หน้า.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 2543.

9748768562 (2543)


แอช, แมรี่ เคย์.


การจัดการขาย.

HF5439.32.อ8 / พ9

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544