ตำราการพยาบาลเด็ก / โดย คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บัญจางค์ สุขเจริญ ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรี-วัน, 2551. - xii, 958 หน้า : ภาพประกอบ.

9789741107599


การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์.
พัฒนาการของเด็ก.

WY159 / .ต646

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544