รวิโรจน์.

ลมหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนที่เศรษฐกิจโลกจะล่มสลาย / สรุปและวิจารณ์ ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ; รวบรวมและเรียบเรียง รวิโรจน์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2552. - 150 หน้า : ภาพประกอบ.

9786117030215


วิกฤตการณ์ทางการเงินโลก, ค.ศ. 2008-2009.
วิกฤตการณ์ทางการเงิน.

HB3722 / .ร56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544