ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนานิช. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 26, 346 หน้า : ภาพประกอบ.

9789749900321


การขัดกันแห่งกฎหมาย.
การขัดกันแห่งกฎหมาย -- ไทย.
สัญชาติ.
สัญชาติ -- ไทย.

KPT480 / .ป46 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544