ประเสริฐ ณ นคร, 2461-

จารึกล้านนา. จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน = Lanna inscriptions. part II : inscriptions from Chiang Mai, Lam Pang, Lam Phun and Mae Hong Son / ภาค 2 : Lanna inscriptions. inscriptions from Chiang Mai, Lam Pang, Lam Phun and Mae Hong Son part II : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน Inscriptions from Chiang Mai, Lam Pang, Lam Phun and Mae Hong Son [ปริวรรตโดย คณะทำงานตามโครงการวิจัย การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา ; ตรวจสอบชำระ โดย คณะอนุกรรมการพิจารณาจารึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ใน คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร ; ประธานคณะทำงาน ประเสริฐ ณ นคร ; คณะทำงาน ก่องแก้ว วีระประจักษ์ ... [และคนอื่น ๆ]]. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2551. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ล. 1. Texts -- ล. 2. Plates

9789744179111


จารึก -- ไทย (ภาคเหนือ)


ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์.

CN1221.ก27 / ป46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544