ทรงศักดิ์ รวิรังสรรค์.

กฎหมายอาคารในเขตเทศบาล, อบต. / ทรงศักดิ์ รวิรังสรรค์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : เอพี ครีเอทีฟ จำกัด, 2552. - ก-ข, 316 หน้า : ภาพประกอบ.

9786119015609


กฎหมายการก่อสร้างอาคาร -- ไทย.
อาคาร -- ข้อกำหนด -- ไทย.
อาคาร -- มาตรฐาน -- ไทย.

KPT3067 / .ท424

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544