พิตติภรณ์ ตาละนาค, 2512-

การประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารสาธารณะและการส่งเสริมประชาชนให้มีพฤติกรรมป้องกันโรคมาลาเรีย / Evaluation of the program for development of public communication efficiency and promoting preventive behavior on Malaria โดย พิตติภรณ์ ตาละนาค. - [ปทุมธานี] : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 11, 84 แผ่น : ภาพประกอบ.

การค้นคว้าอิสระ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)


การสื่อสารทางการแพทย์ -- ไทย -- การประเมินผล.
มาลาเรีย -- การป้องกันและควบคุม.

W62 / .พ633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544