ธีรภัท ชัยพิพัฒน์.

การจัดการระหว่างประเทศ / ธีรภัท ชัยพิพัฒน์. - ลำปาง : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2550?] - 287 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ, แผนที่.


ความร่วมมือระหว่างรัฐ.

JZ4850 / .ธ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544