เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี.

พื้นฐานทนายความรุ่นใหม่ / เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการและหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2552. - 475 หน้า.

9786119021501


ทนายความ -- คู่มือ.
การฟ้องคดีแพ่ง -- ไทย.
การฟ้องคดีอาญา -- ไทย.
คดีและการสู้คดี -- ไทย.
คำคู่ความ.

KPT1630 / .ก935 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544