สุทธิมา ชำนาญเวช.

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ = Quantitative analysis for management and decision making / Quantitative analysis for management and decision making สุทธิมา ชำนาญเวช. - ฉบับพิมพ์ที่ 2, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2551. - 408 หน้า : ภาพประกอบ.

9789741007288


การจัดการอุตสาหกรรม -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
การตัดสินใจ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.

HD30.25 / .ส732 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544