จิตฤดี วีระเวสส์.

สรุปย่อหลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2552) / โดย จิตฤดี วีระเวสส์. - [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2552. - ข-ง, 192 หน้า.

9786169036210


ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย.
ลิขสิทธิ์ -- ไทย.
สิทธิบัตร -- ไทย.
เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ระเบียบการค้าต่างประเทศ.
การค้าระหว่างประเทศ.

KPT1155 / .จ634

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544