โอบีรอน.

Macro photography สรรค์สร้างภาพประทับใจของโลกใบเล็ก / Oberon. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, 2552. - 176 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9789749742785


การถ่ายภาพมาโคร.
การถ่ายภาพระยะใกล้.
การถ่ายภาพ -- เทคนิคดิจิตอล.

TR684 / .อ936

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544