วนิดา จันทร์สม.

การศึกษาสารสำคัญ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์ จากผลหว้า = Study on active ingredient, antioxidant activity and cytotoxicity of syzygium cumini fruits : รายงานการวิจัย / Study on active ingredient, antioxidant activity and cytotoxicity of syzygium cumini fruits ผู้วิจัย วนิดา จันทร์สม. - ปทุมธานี : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, [2552?] - iii, 35 แผ่น : ภาพประกอบ.


สารสกัดจากพืช -- การวิเคราะห์.
สารต้านอนุมูลอิสระ.

QV766 / .ว363

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544