อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.

การประเมินผลพัฒนาการงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม / อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้ประเมินผล. - [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2552. - 8, 182 หน้า.


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- การประเมินผล.

KPT1576 / .อ4647

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544