ศุภชัย ยาวะประภาษ.

นโยบายสาธารณะไทย : กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ / ศุภชัย ยาวะประภาษ, ปิยากร หวังมหาพร. - กรุงเทพฯ : บริษัท จุดทอง จำกัด, [2552]. - 355 หน้า : ภาพประกอบ.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

9789748285085


นโยบายของรัฐ -- ไทย.
การบริหารรัฐกิจ -- ไทย.

JQ1745.ก55น4 / ศ74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544