นโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชีย = U.S. foreign and security policy towards Asia / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552. - 41 หน้า. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 60 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 60. .


สหรัฐอเมริกา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เอเชีย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544