ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา.

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ต่างคดี : ศึกษากรณีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมถูกฟ้อง / Legal measures in defending the accused : a study in cases the health care provider facing lawsuits โดย ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009] - ก-ญ, 78 แผ่น.

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม.


แพทย์ -- การปฏิบัติโดยมิชอบ -- ไทย -- คดี.
บุคลากรทางการแพทย์ -- การปฏิบัติโดยมิชอบ -- ไทย -- คดี.
คดีและการสู้คดี -- ไทย.
คำคู่ความ -- ไทย.
การพิสูจน์หลักฐาน -- ไทย.

KPT3100.5 / .ณ633 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544