อภิรมย์ เวชภูติ, 2492-

กระบวนการยุติธรรมเพื่อแพทย์ถูกฟ้องร้อง / Justice process and physician litigation อภิรมย์ เวชภูติ. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009] - ก-ฌ, 111 แผ่น : ภาพประกอบ.

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม.


แพทย์ -- การปฏิบัติโดยมิชอบ -- ไทย -- คดี.
กฎหมายการแพทย์ -- ไทย.
บริการทางการแพทย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3100.5 / .อ464 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544