วันชัย ถนัดกิจ, 2497-

บทบาทพนักงานสอบสวนต่อการคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญา / Role of inquiry official in protecting witness for criminal case according Role of inquiry officers in protection of witnesses in criminal cases พลตำรวจตรี วันชัย ถนัดกิจ. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009] - ก-จ, 63 แผ่น.

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม. ชื่อเรื่องเทียบเคียงที่บทคัดย่อแตกต่างจากหน้าปกใน.


พยานบุคคล -- การคุ้มครอง -- ไทย.
พนักงานสอบสวน -- ไทย.

KPT4692 / .ว633 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544