สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

หุ้นส่วนและบริษัท / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552. - 492 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742034771


หุ้นส่วน -- ไทย.
กฎหมายบริษัท -- ไทย.

KPT1045 / .ส45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544