รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-

จาก GATT สู่ WTO / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552. - 274 หน้า. - เอกสารเหตุการณ์ปัจจุบัน ; หมายเลข 11 . - เอกสารเหตุการณ์ปัจจุบัน (โครงการ WTO Watch) ; หมายเลข 11 .

9786169000112


ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (องค์การ)
องค์การการค้าโลก.


ระเบียบการค้าต่างประเทศ.

K4610 / .ร62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544