เดือนตุลาใต้เงาสงครามเย็น. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2552. - 116 หน้า : ภาพประกอบ. - หมายเหตุเดือนตุลา ; 2 . - หมายเหตุเดือนตุลา ; 2. .

9789742352981


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- วันมหาวิปโยค, 2516.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2516-?
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา.

DS586 / .ด833

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544