เขียนประชาธิปไตยสมบูรณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2552. - 160 หน้า : ภาพประกอบ. - หมายเหตุเดือนตุลา ; 4 . - หมายเหตุเดือนตุลา ; 4. .

9789742353001


ประชาธิปไตย -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2516-?

JQ1745 / .ข833

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544